Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

www.ypepth.gr

 

Πληροφορίες:

Διεύθυνση υποτροφιών:             Τηλ.      210/3723272–78

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων:      Τηλ. 210/3246057 * 210/3723167

 

Β. ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ

 

www.onassis.gr

 

Γ. ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

 

www.iky.gr

 

Δ. ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΛΙΛΙΚΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΝΔΡΟΥ

 

www.moraitis-legacies.gr

 

Πληροφορίες:                      Τηλ.            210/7569290

Fax:            210/7569291

 

Ε. ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ (ΓΕΝΙΚΑ)

 

www.nicopapafoundation.com

 

ΣΤ. ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

 

Πληροφορίες:                      Τηλ.            22820/61354

(για κατοίκους Διαμερ. Κορθίου ή καταγόμενους από περιοχή Κορθίου)

 

Ζ. ΛΕΣΧΗ ΑΝΔΡΙΩΝ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑ:

 

Πληροφορίες:                      Τηλ.            22820/22331